Thiên Long Độc Tôn - BHĐC
Thiên Long Độc Tôn - Độc Bá Thiên Hạ

 
#
Nhân vật
cs
M.P
1
BchLong
115
Võ Đang
2
#ef12345#Y#bKo Ko
81
Thiên Long
3
TDNa
64
Tiêu Dao
4
#G#b#e3c33ccTiu Bo bo#42
51
Nga My
5
KhtLt
49
Cái Bang
6
#b#g0f0ff0zzquytzz
48
Tiêu Dao
7
Stand
45
Thiên Long
8
StaLud
41
Thiên Long
9
iT
39
Thiên Long
10
#eee1eee#bTru Tao #114
37
Thiên Long
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
TLBB Private