Thiên Long Độc Tôn - BHĐC
Thiên Long Độc Tôn - Độc Bá Thiên Hạ

 
#
Nhân vật
cs
M.P
1
#eab0000#bTnh Хu#33
468
Thiên Long
2
BLn
416
Võ Đang
3
B
24
Võ Đang
4
CamTu
20
Võ Đang
5
#G#b#e3c33cc H V #308
19
Thiên Long
6
BoD߽ng
19
Tiêu Dao
7
#eab0000#bGiang H Mng
17
Tiêu Dao
8
#eecc005#Y#bJQK
17
Thiên Long
9
#eab0000#bB Tun
17
Thiên Long
10
#eff0000#b#YУng
16
Thiên Long
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
TLBB Private