Thiên Long Độc Tôn - BHĐC
Thiên Long Độc Tôn - Độc Bá Thiên Hạ

 
#
Nhân vật
cs
M.P
1
#b#eee11ccNh Ca#115
233
Thiên Long
2
#ef12345#Y#bi Ca
187
Thiên Long
3
#b#g0f0ff0H Trc
149
Tiêu Dao
4
#b#e000fffRoney #114
135
Võ Đang
5
#b#gf0f0f0#230Thin Ъ#230
129
Thiên Long
6
#cFF0000#bNeymar JR #114
123
Võ Đang
7
OFF
108
Thiên Long
8
#ef12345#Y#b1ChXuynTCung
105
Thiên Long
9
#cFF0000#bTam Ca#114
105
Võ Đang
10
#ef12345#Y#bCc Ct Thn B
99
Thiên Long
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
TLBB Private